Invitat pel professor de la UAB, Jordi Gamundi, vaig tenir el privilegi de participar en una de les sessions de la Universitat d’Estiu de l’UAB, tot exposant des d’un punt de vista pràctic un cas de «preblemisme jurídic» que pot afectar als més joves.

Reproduïm a continuació la proposta pràctica que va servir de fil conductor de la sessió.

Compartir pis de lloguer: La primera aventura legal per a molts joves.

Tot i l’entramat de lleis i normes que regulen la nostra societat, és molt habitual que el jovent trigui a topar de ple amb el que són els problemes jurídics.

Un dels casos més habituals d’incursió juvenil en la problemàtica jurídica arriba amb el primer pis de lloguer compartit; és en aquell moment quan, sense preveure-ho, molts joves es troben davant dels seus primers problemes legals.

Normalment el contracte es signat i subscrit per un jove, que al seu torn i de forma posterior relloga, sense saber-ho la propietat, habitacions a altres joves, per tal de compartir la despesa de lloguer.

PROBLEMA: Aquest fet de rellogar, per si sòl i en la majoria dels casos, és causa de resolució contractual pel fet que no està consentit per la propietat. PREBLEMA: Introduir en el contracte de lloguer un consentiment previ de la propietat envers el relloguer futur.

PROBLEMA: Pel cas que el titular del contracte no aboni el lloguer, es produirà el desnonament de tots els altres joves rellogats encara que hagin abonat la seva part al titular. PREBLEMA: Transferir els diners per mitjà bancari per tal de poder acreditar el nostre crèdit. Comunicar a la propietat que som subarrendataris per tal de poder enervar l’acció de desnonament en el seu moment i poder seguir ocupant l’habitatge.

PROBLEMA: Pel cas que el titular del lloguer tingui els subministraments al seu nom i deixi el pis, la despesa que facin els ocupants posteriors li podrà ser reclamada a ell de forma directa i inexcusable. PREBLEMA: En el moment d’abandonar l’habitatge, verificar davant la companyia el canvi de nom dels subministraments o la seva baixa, i guardar còpia d’aquests tràmits.

Aquests son alguns dels problemes que us podeu trobar i la seva rèplica preblemista; aconseguir l’assessorament d’un advocat en el moment previ de signar un contracte per tal d’introduir-hi les clàusules adients pot tenir un cost d’entre 90 o 160.-€. Resoldre judicialment algun un dels problemes no previstos por tenir un cost mig de 1.000.-€.

Haig d’agraïr la invitació atès que va ser un autèntic privilegi compartir aquesta estona en un espai de formació per mi tant admirat.