"Crec en l'ètica i la transparència, crec que l´advocat pot preblematitzar i no problematitzar."

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. PRECAUCIONES ANTES DE FIRMARLO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. PRECAUCIONES  ANTES DE FIRMARLO
Encontrar un sitio adecuado para vivir no suele ser fácil. Una vez lo hemos hallado, si tenemos suerte pactaremos una renta que se ajuste a nuestros ingresos y finalmente hemos de firmar un contrato de arrendamiento.

Llegir més »

Nueva Ley de Costas: posibilidad de legalización de edificaciones.

El proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 5 de octubre para modificar la vigente Ley de Costas de 1.988 permitirá una ampliación de las concesiones a viviendas en dominio público marítimo terrestre a 75 años por lo que se abre la posibilidad de tramitar dichas prórrogas para todos aquellos afectados sobre los que se cernia una próxima extinción de su concesión. A su vez, las...

Llegir més »

IBI excessiu?

IBI excessiu?
Per tal d’assignar un valor a un bé immoble el Cadastre aplica els criteris i mòduls de valoració continguts a l’anomenada Ponència de valors cadastrals, que és una norma marc que abasta tot l’àmbit del municipi on es troba enclavat l’immoble. L’administració cadastral es val de dos procediments per tal de valorar els immobles: els procediments anomenats de valoració col·lectiva i els procediments de valoració individualitzada. Els procediments de valoració...

Llegir més »

Fijación de precios en el sector turístico

Fijación de precios en el sector turístico
Mucho se ha debatido en el sector de las agencias de viajes sobre el deseo de los establecimientos hoteleros de buscar una paridad de precios, establecer un precio de venta público único para todos los distribuidores del producto. El argumento del hotelero es: “Si soy el propietario del producto, yo decido el precio de venta y tu, distribuidor, debes cumplirlo. Si no lo haces no te dejaré vender.” La realidad...

Llegir més »

I si ens diuen que enderroquen casa nostra?

I si ens diuen que enderroquen casa nostra?
Per una seguretat absoluta en les adquisicions immobiliàries. Encara que faci posar la pell de gallina, hi ha forces persones al nostre país que després d’haver adquirit un habitatge o immoble han descobert estorats que un determinat òrgan judicial ha acordat l’enderroc d’aquell immoble per infraccions urbanístiques greus del mateix. Evidentment la lentitud dels procediments judicials contenciosos-administratius faciliten que la simple existència d’un edifici al llarg dels anys ens faci...

Llegir més »

El malson de voler viure al camp

El malson de voler viure al camp
Avui en dia és prou habitual que moltes persones desitgin adquirir finques rústegues per tal de viure o estiuejar en un àmbit rural, tranquil i en mig de la natura. Però això, d’ençà de les modificacions de la legislació urbanística i penal de la darrera dècada, ha esdevingut una aventura molt complexa i en alguns casos un autèntic malson. PROBLEMA: Hi ha hagut una forassenyada legislació urbanística que, segons el...

Llegir més »