1. DADES PERSONALS

NOM: Ignasi Agulló Viñas
DOMICILI PROFESSIONAL: Ps. de Gràcia, nº 52, ppal. 08007-Barcelona
TELÈFON: 93 206 44 50 FAX: 93 204 59 34 Mòbil: 609 33 63 76
E-MAIL: ignasi@ignasiagullo.comiav@icab.cat
WEB: www.ignasiagullo.com
Nascut a Barcelona el 14 de juny de 1968.

2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

– Advocat en lliure exercici, col·legiat a l’Iltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona d’ençà de l’any 1993. Número de Col·legiat 20.238. En plenitud de drets col·legials.

– Especialitzat en dret patrimonial i urbanístic d’ençà l’inici de l’exercici professional.

– A desembre de 2003, va constituir el despatx ANGLARILL & AGULLÓ, Advocats, del qual n’és el titular, i que segueix la línea de treball de màxima especialització en dret administratiu i urbanisme, i dret patrimonial en totes les seves vessants, donant servei a entitats públiques i privades. L’activitat d’aquest despatx segueix en l’actualitat.

– L’any 1996, va associar-se com a advocat independent amb l’advocada civilista Marta Llobera, i va continuar amb l’exercici lliure del dret en el Despatx de Rambla Catalunya, en l’àmbit majoritari del dret patrimonial i especialment urbanístic.

– L’any 1995, va integrar-se com a advocat en el Despatx Peñarroja&Palés de Barcelona.

– L’any 1991, va començar com a passant al Despatx professional d’en Joan Vives, advocat multidisciplinari.

3. EL DESPATX ANGLARILL & AGULLÓ

– ANGLARILL & AGULLÓ està composat per tres advocats sèniors, amb dedicació plena i exclusiva.

– L’activitat professional s’ha desenvolupat en les matèries pròpies del dret patrimonial, administratiu, dret immobiliari i urbanisme, en les quals el despatx té una provada i extensa experiència. Al nostre despatx, som experts en Planejament Urbanístic i en la Gestió Urbanística, en totes les seves modalitats i variants, en expropiacions de tota classe, així com també en la Disciplina Urbanística. Al mateix temps és extensa i dilatada l’experiència en dret patrimonial en tota la seva extensió civil.

– ANGLARILL & AGULLÓ, Advocats, té una gran dedicació processal, intervenint davant la Jurisdicció civil, penal i contenciós-administrativa en totes les seves instàncies i a tots els Jutjats i Tribunals de Catalunya, així com davant el Tribunal Suprem.

Durant els anys d’exercici, s’ha estat assessorant:

Administracions -tant Ajuntaments (entre d’altres, Barcelona, Badalona, Terrassa, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Castelldefells, Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat, Sant Quintí de Mediona, la Torre de Claramunt), com la Diputació de Barcelona i diferents Consells Comarcals.

Desenvolupa encàrrecs puntuals de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, de Foment de Ciutat Vella, de REGESA (Consell Comarcal del Barcelonès) i d’altres empreses públiques de sòl, principalment municipals.

Empreses promotores, empreses constructores, entitats urbanístiques col·laboradores (com són Juntes de Compensació i Associacions Administratives de Cooperació), i múltiples empreses i particulars afectats per actuacions urbanístiques.

Pel que fa al gran planejament urbanístic, en el moment present participa en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya, encomanat pel Consell Comarcal de la Cerdanya, que abasta 17 municipis, és a dir, tots els de la Comarca, menys Puigcerdà.

Ha desenvolupat la part jurídica del Pla Director Urbanístic de les ARES de l’Alt Penedès i del Garraf, per encàrrec de l’Incasòl.

Pel que fa al Dret Patrimonial i malgrat l’ enorme quantitat d’assumptes de dret patrimonial en totes les seves subàrees que s’han portat, no es poden reproduir les dades dels clients en aquest document.

4. FORMACIÓ

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1.993

Diplomat en Turisme pel CETT l’any 1.989.

Va donar classes de Dret a l’escola de Turisme CETT.

Va col·laborar en diversos estudis, llibres i publicacions dirigits per Ramón Arcarons en l’àmbit del Dret Administratiu Turístic.

Participació en múltiples congressos, jornades, conferències i seminaris relacionats amb la professió, especialment en matèria de dret patrimonial i també d’urbanisme, tant a nivell organitzatiu com d’assistència.