"Crec en l'ètica i la transparència, crec que l´advocat pot preblematitzar i no problematitzar."
Ignasi Agulló

Ignasi Agulló

El meu nom és Ignasi Agulló i l’any vinent farà vint anys que exerceixo d’advocat. Al llarg d’aquest temps m’he pogut donar compte que algunes vegades l’advocat destorba més que no pas ajuda; això requereix un canvi en els hàbits del ciutadà per tal que utilitzeu l’advocat abans que ell us utilitzi a vosaltres. Crec en l’ètica i la transparència,......
Llegir més »

Fraude aéreo: verdades y mentiras

Fraude aéreo: verdades y mentiras
Hay un gran desconocimiento por parte de los usuarios respecto de los derechos que les asisten por las cancelaciones fraudulentas de vuelos o el overbooking aéreo. Por parte de algunas compañías aéreas se intenta hacer cundir una mentira como que el Reglamento 261/2004 ( LCEur 2004, 637) establece las sumas indemnizatorias máximas a obtener por los pasajeros en supuestos de gran retraso, denegación de embarque y de cancelación no amparada...

Llegir més »

Responsabilidad de las Clínicas Dentales por las Intervenciones de Médicos Colaboradores

Responsabilidad de las Clínicas Dentales por las Intervenciones de Médicos Colaboradores
¿Debe responder una clínica dental por los actos médicos que llevan a cabo en las mismas los médicos colaboradores? En los supuestos de responsabilidad por negligencias odontológicas es habitual que los jueces y tribunales impongan una responsabilidad solidaria a las clínicas donde se han realizado las intervenciones. Ello se ampara en los principios jurídicos de “culpa in vigilando” y “culpa in eligendo”, y por aplicación de los mismos se acaba...

Llegir més »

I si ens diuen que enderroquen casa nostra?

I si ens diuen que enderroquen casa nostra?
Per una seguretat absoluta en les adquisicions immobiliàries. Encara que faci posar la pell de gallina, hi ha forces persones al nostre país que després d’haver adquirit un habitatge o immoble han descobert estorats que un determinat òrgan judicial ha acordat l’enderroc d’aquell immoble per infraccions urbanístiques greus del mateix. Evidentment la lentitud dels procediments judicials contenciosos-administratius faciliten que la simple existència d’un edifici al llarg dels anys ens faci...

Llegir més »

El malson de voler viure al camp

El malson de voler viure al camp
Avui en dia és prou habitual que moltes persones desitgin adquirir finques rústegues per tal de viure o estiuejar en un àmbit rural, tranquil i en mig de la natura. Però això, d’ençà de les modificacions de la legislació urbanística i penal de la darrera dècada, ha esdevingut una aventura molt complexa i en alguns casos un autèntic malson. PROBLEMA: Hi ha hagut una forassenyada legislació urbanística que, segons el...

Llegir més »

Los Implantes: ¿Carácter Estético o Terapéutico?

Los Implantes: ¿Carácter Estético o Terapéutico?
La diferenciación entre su carácter estético o terapéutico tiene importantes repercusiones de responsabilidad para el médico u odontólogo que practique la intervención. PROBLEMA: Los tribunales de justicia vienen estableciendo de forma continuada y mayoritaria la responsabilidad total y plena del médico por los fracasos en los implantes con las consecuencias de indemnización de todos los daños y perjuicios derivados de dichos fracasos, que a veces tienen su única causa en...

Llegir més »

Jurisprudencia: La foto finish

Evitar los juicios debe ser una finalidad primordial de la labor de los abogados. El juicio no deja de ser la solución última, y en caso de llegar a ella, solo una buena actuación “preblemista” nos permitirá afrontarlos con menores riesgos, costes y secuelas para el cliente. ¿Cómo podemos evitar un juicio? ¿Qué instrumento nos permite avanzarnos a él y crear una situación favorable para el cliente? La jurisprudencia entendida...

Llegir més »

Preblema. Qué és?

Preblema. Qué és?
Sabien que a Espanya, l’any 2.010, es va celebrar un judici per cada 7 habitants? La possibilitat de trobar-s’hi immers és molt alta. Hi ha 10.435 normatives vigents a l’Estat Espanyol; a aquestes cal afegir 4.120 normes d’àmbit autonòmic català, es a dir, que en total estem sotmesos a l’imperi de 14.555 normes jurídiques, ja siguin lleis o reglaments o d’altres tipologies, que regulen cada pas que donem. Ja sigui...

Llegir més »